Общи Условия

1. условия

С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате да бъдат обвързани с тези Условия уеб сайт и Условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби, и се съгласявате, че носите отговорност за съответствието с всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използват или достъп до този сайт. Материалите, съдържащи се в този уеб сайт са защитени от приложимото авторското право и търговската марка.

2. Отказ от отговорност

Материалите в Binrobot-lady.com уеб сайт се предоставя "както е". Binrobot-lady.com не дава никакви гаранции, преки или косвени, и не поема и отрича всички други гаранции, включително без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, или липса на нарушение на интелектуалната собственост или друго нарушение на права. Освен това, Binrobot-lady.com не дава гаранции и не прави никакви изявления относно точността, вероятно резултатите, или надеждността на използването на материали на своя интернет сайт или по друг начин са свързани с подобни материали или за каквито и да било сайтове, свързани с този сайт.

3. Ограничения

В никакъв случай Binrobot-lady.com или неговите доставчици са отговорни за вреди (включително, но не само, щети за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на бизнеса,), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите по Binrobot-lady.com Интернет сайт, дори ако Binrobot-lady.com или Binrobot-lady.com упълномощен представител е бил уведомен устно или писмено за възможността от такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничаване на косвените гаранции или ограничения на отговорността за косвени или случайни щети, тези ограничения не могат да се отнасят за вас.

4. Ревизии и Errata

Материалите, фигуриращи в Binrobot-lady.com уеб сайт може да включва технически, печатни, или фотографски грешки. Binrobot-lady.com не гарантира, че някои от материалите, на своята интернет сайт са точни, пълни, или ток. Binrobot-lady.com може да прави промени в материалите, съдържащи се на сайта си по всяко време и без предупреждение. Binrobot-lady.com не, обаче, направи никакъв ангажимент да актуализира материалите.

5. Връзки

Binrobot-lady.com не е прегледал всички сайтове, свързани с неговата Интернет страница и не носи отговорност за съдържанието на който и да е такъв, свързан сайт. Включването на някоя връзка не означава обвързването на Binrobot-lady.com на сайта. Използването на такъв сайт е на собствен риск на потребителя.

6. Условия за ползване Модификации на сайта

Binrobot-lady.com може да ревизира тези условия за ползване на сайта си по всяко време и без предупреждение. Чрез използването на този уеб сайт вие се съгласявате да бъдат обвързани с текущата версия на тези Условия за ползване.

7. местните закони

Binrobot-lady.com не е предназначен за употреба от всеки човек във всяка страна, където такава употреба би било в противоречие с местния закон или наредба. Това е отговорност на посетителите на Binrobot-lady.com да провери условията на и в съответствие с всеки местен закон или подзаконов акт, към който те или сделки, те се задължават са обект.

8. Общи условия за брокери

Когато се регистрира с Binrobot-lady.com вие се съгласявате с правилата и условията на всеки брокер, който да се присъедини. Това е Ваша лична отговорност за четене и разбиране на техните срокове и условия. Ние само предоставяме безплатно софтуера за търговия. Депозити, които се използват за търгуване, се провеждат с брокера и техните условия са приложими за вас.

9. Политика за Поверителност

Вашият личен живот е много важно за нас. Съответно, ние разработихме тази политика, за да можете да разберете как ние събираме, използвайте общуват и да разкрива и да направи използването на лична информация. По-долу очертава нашата политика за поверителност.

• Преди или по време на събирането на лична информация, ние ще определи целите, за които се събират данни.
• Ние ще събираме и използване на лична информация единствено с цел изпълнение на тези цели, определени от нас и за други съвместими цели, освен ако не сме се получи съгласието на засегнатото лице или, както се изисква от закона.
• Ние ще запази само лична информация толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели.
• Ние ще събираме лична информация чрез законни и честни средства и, при необходимост, със знанието или съгласието на засегнатото лице.
• Личните данни трябва да са подходящи за целите, за които тя следва да се използва, и, доколкото това е необходимо за тези цели, трябва да бъде точна, пълна и до актуална.
• Ние ще защитим личната информация от разумни предпазни мерки за сигурност срещу загуба или кражба, както и неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или модификация.
• Ние ще направим достъпна за клиентите информация за нашите политики и практики, свързани с управлението на лична информация.

Ние сме ангажирани с провеждане на нашата дейност в съответствие с тези принципи, за да се гарантира, че поверителността на личната информация се опазва и поддържа.

Абонамент за бюлетин
Помощ за създаване на робота Abi
препоръчвам
1. TradeAllCrypto
investous
2. Ucapitals
investous
3. Фастрадиране
investous